FAQ

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie skontaktuj się z nami.

Kto może przystąpić do Programu BIZNESTANK?

Karty BIZNESTANK przeznaczone są dla klientów instytucjonalnych, czyli firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych dysponujących własnym taborem samochodowym.

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może przystąpić do Programu BIZNESTANK?

Nie, Program BIZNESTANK dedykowany jest tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jaką funkcję pełnią karty BIZNESTANK?

Karty BIZNESTANK uprawniają do dokonywania gotówkowych zakupów paliw (z rabatem), towarów i usług (rabat na myjnię automatyczną i odkurzacz) na stacjach paliw ORLEN i BLISKA, a także otrzymania zbiorczej faktury*.

* z zastrzeżeniem postanowień regulaminu Biznestank

Jaki jest koszt przystąpienia do Programu BIZNESTANK?

Jedyny koszt przystąpienia do Programu, to opłata za wydanie każdej karty. Opłata ta wynosi 1 zł.

Czy na wszystkich stacjach w sieci ORLEN S.A. można korzystać z kart BIZNESTANK?

W Programie BIZNESTANK biorą udział wyłącznie stacje ORLEN i BLISKA oznaczone logo BIZNESTANK.

Czy karty BIZNESTANK mogą być używane poza granicami kraju?

Na dzień dzisiejszy karty BIZNESTANK mogą być używane tylko na terenie Polski.

Czy karta BIZNESTANK jest dostępna dla klientów mających siedzibę firmy poza granicami Polski?

Jak najbardziej, firma zagraniczna ma możliwość podpisania umowy BIZNESTANK, jednak transakcje w ramach Programu BIZNESTANK mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Czy są jakieś ograniczenia w przystąpieniu do Programu BIZNESTANK?

Nie ma żadnych ograniczeń. W chwili obecnej każda firma, która wyrazi zainteresowanie może przystąpić do Programu BIZNESTANK. W tym celu należy podpisać deklarację przystąpienia do programu w dwóch egzemplarzach na stacji paliw. Pamiętać należy jedynie o tym, że karty BIZNESTANK mogą być wykorzystywane jedynie do zakupu paliw i produktów pozapaliwowych wykorzystywanych w firmie prowadzonej przez uczestnika Programu.

W jaki sposób mogę uzyskać karty BIZNESTANK?

W celu otrzymania kart BIZNESTANK konieczne jest podpisanie deklaracji przystąpienia do programu na stacji paliw. Karty wydawane są natychmiastowo na stacji po podpisaniu formularza przystąpienia do programu. Każda karta kosztuje 1 zł.

Jakie dokumenty wymagane są do podpisania deklaracji przystąpienia do programu?

W zależności od formy prawnej firmy na stacji paliw należy pozostawić poniżej wskazane kserokopie dokumentów:
 • działalność indywidualna:
  zaświadczenie o wpisie do CEiDG;
 • spółka cywilna:
  zaświadczenie o wpisie CEiDG Spółki Cywilnej,
  zaświadczenie o wpisie do CEiDG wszystkich członków spółki;
 • spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna:
  odpis KRS (pełny, nie tylko pierwsza strona) datowany, co najmniej na trzy miesiące przed złożeniem dokumentów na stacji paliw;
 • sfera budżetowa:
  zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
  akt prawny na podstawie którego działa jednostka publiczna (ustawa, rozporządzenie, uchwała, KRS);
 • rolnicy:
  zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
  jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON, rozporządzenie na podstawie, którego rolnik prowadzi działalność (jeden dokument z niżej wymienionych):
   • zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy,
   • dokumenty potwierdzające nadanie nr ewidencji producentów z ARiMR,wpis do ewidencji producentów z ARiMR,
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatków od działów specjalnych produkcji rolnej.

  W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem, jego treść musi wskazywać na możliwość zawarcia Umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być wystawiony zgodnie z reprezentacją firmy.

Na jaki czas przystępuję do programu?

Składając wspomniane powyżej dokumenty i podpisując deklarację przystępuję do Programu na czas nieokreślony, co nie wyklucza możliwości jej rozwiązania.

W jaki sposób można wypisać się z Programu BIZNESTANK?

Z Programu BIZNESTANK można wypisać się z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Na jaki okres wydawane są karty BIZNESTANK?

Karty BIZNESTANK wydawane są na czas nieokreślony.

W jaki sposób należy posługiwać się kartą BIZNESTANK na stacji paliw?

Transakcja z użyciem plastikowej Karty BIZNESTANK:
Po zatankowaniu pojazdu Klient informuje pracownika stacji, że transakcja odbędzie się w programie BIZNESTANK. Klient umieszcza Kartę BIZNESTANK w Pinpadzie, następuje weryfikacja zgodności numeru rejestracyjnego z numerem zaprogramowanym na karcie. Za dokonaną transakcję płatność nastąpi w formie gotówkowej lub bankową kartą płatniczą. W trakcie transakcji sprzedaży, możliwe jest naliczenie punktów Vitay (zgodnie z regulaminem programu Vitay).

Transakcja z użyciem mobilnej aplikacji ORLEN PAY:
Po zatankowaniu pojazdu Klient otwiera wcześniej zainstalowaną na swoim smartfonie aplikację ORLEN PAY, w której dodana jest karta BIZNESTANK. Klient skanuje kod QR umieszczony na dystrybutorze i dalej postępuje zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w aplikacji. Po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnym zakończeniu transakcji, Klient odjeżdża ze stacji; faktura wysłana zostanie na wskazany przez Klienta w aplikacji ORLEN PAY adres email.

Czy jest określona maksymalna ilość wydawanych kart BIZNESTANK dla jednego przedsiębiorstwa, Klienta?

Ilość wydawanych kart BIZNESTANK jest każdorazowo dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Czy do karty BIZNESTANK może być przypisanych więcej niż jeden pojazd?

Nie, do każdego pojazdu może być przypisana tylko jedna karta.

Czy w programie BIZNESTANK mogę nabywać inne produkty niż paliwa?

Tak, poza paliwami, w programie BIZNESTANK można nabywać inne, dostępne na stacji produkty, jednak rabatem są objęte jedynie: myjnia automatyczna oraz odkurzacz.

Dlaczego moja karta nie działa?

Powodem może być m.in.:
 • uszkodzenie struktury karty,
 • wcześniejsze zablokowanie karty.
Jeżeli istnieją problemy z realizacją transakcji Pani / Pana kartą BIZNESTANK proszę o kontakt z Infolinią, tel.: 801 235 682 (z tel. stacjonarnych) lub 501 235 682 (z tel. komórkowych).

Karta jest uszkodzona. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Jeżeli karta jest uszkodzona, należy zgłosić się na stację paliw w celu wydania nowej karty.

Karta została skradziona. Co mam zrobić w tej sytuacji?

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty BIZNESTANK, należy zablokować kartę dzwoniąc na Infolinię tel.: 801 235 682 z telefonów stacjonarnych lub 501 235 682 z telefonów komórkowych.) podając numer karty BIZNESTANK i postępować zgodnie z instrukcjami konsultanta. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty BIZNESTANK przyjmowane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Blokowania kart można dokonać również na dedykowanym portalu internetowym.

Co się stanie, jeśli pracownik stacji zauważy niezgodność numeru rejestracyjnego na karcie z numerem rejestracyjnym pojazdu, który został zatankowany?

W przypadku płatności z użyciem plastikowej Karty BIZNESTANK pracownik stacji może odmówić dokonania transakcji w programie BIZNESTANK. Za zakupione paliwo oraz towar lub usługę kierowca płaci gotówką lub bankową kartą płatniczą bez naliczenia rabatu. Pracownik stacji nie zabiera karty.
W przypadku płatności z użyciem aplikacji mobilnej ORLEN PAY, numer rejestracyjny pojazdu nie jest weryfikowany.

Jak przedstawia się system fakturowania?

Otrzymanie faktury zbiorczej możliwe jest na każdej stacji paliw, ale tylko pod warunkiem gdy transakcje przeprowadzane były z użyciem plastikowej Karty BIZNESTANK i tylko z paragonów fiskalnych o wartości przekraczającej 450zł wystawionych do transakcji, które odbyły się na tej konkretnej stacji paliw.
Paragony fiskalne o wartości mniejszej bądź równej 450zł traktowane są jako faktury uproszczone, co uniemożliwia wystawienie z nich faktury zbiorczej.

W przypadku dokonywania transakcji z użyciem mobilnej aplikacji ORLEN PAY, Klient otrzyma fakturę po każdej transakcji, na wskazany w aplikacji ORLEN PAY adres email.